Tvorba loga

Logo

Logo je symbol, ktorý vizuálne identifikuje spoločnosť. Aby se dalo logo bežne používať a aby slúžilo svojmu účelu, musí splňovať niekoľko technických kritérií, ktoré sa budeme snažiť zrealizovať.

Logá vytvorené pre mojich klientov: