Slovak Development Institute

Slovak Development Institute

Slovak Development Institute

Slovak Development Institute

Web stránka neziskovej organizácie Slovak Development Institute, n. o. ktorá  združuje odborníkov z viacerých vedných disciplín a oblastí spoločenského života. Orientuje sa najmä na projekty v oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania, inovácií a pod.

Web stránka projektu:

www.slovakdi.com

 Poskytnuté služby:

vyžiadať cenovú ponuku